پوشش های ضد حریق- ورمیفایر

پوشش های ضدحریق معدنی با پایه ورمیکولیت جهت محافظت سازه های فلزی و بتنی در برابر آتش .

این پوشش ها بر اساس نوع آتش به دو دسته سلــــولـــــــزی (ساختمانی) و هیدروکربنی (صنعتی) تقسیم می شوند .

 این پوشش ها با نـــام تجاری ورمیفایر به بازار عرضه می گردد و کلیه مراحل تولید و اجــــــرا تحت نظــــارت سازمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- واحد آتش انجام می گیرد.

دریافت گواهینامه UL 1709

پیرو انعقاد قرارداد با کمپانی بین المللی Efectis  و شرکت بازرسی Germanischer Lloyd (GL)و شرکت پتروپارس، آزمون استاندارد UL 1709 در یکی از آزمایشگاه های شرکت مزبور انجام و گواهینامه UL 1709 برای محصول Vermifire – C600صادر گردید.

 

دریافت گواهینامهNPD (استاندارد نفت نروژ)

براساس قرارداد بین شرکت گیلان میکا و کمپانی بین المللی Efectis  و با نظارت شرکت بازرسی Germanischer Lloyd (GL)و شرکت پتروپارس آزمون بر اساس استاندارد (Norwegian Petroleum Directorate)  (استاندارد نفت نروژ) انجام و گواهینامه NPDصادر گردید.

 

   با مدیریت تختایی

09168007906 - 09166417906        09026417906

https://Telegram.me/TakhtaeiNewMaterial