فوق روان کننده کربوکسیلات

فوق روان کننده بر پایه کربوکسیلات Tiss R 303  

فوق روان کننده Tiss R 303 کاهنده قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش شدن ذرات سیمان را بهبود می بخشد. مصرف این محصول موکداً به الزامات ساخت بتن های ویژه (خودتراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل تحمل نباشد تأکید شده است.  

استانداردها

این محصول با استانداردها ASTMC494 TYPE F و ASTM C1017 TYPE I و ISIRI 2930 مطابقت دارد.

موارد کاربرد :

·         قالبهای تونلی لغزان و ...

·         مورد استفاده در بتن های ویژه تخصصی SCC یا خود متراکم شونده .

·         مورد استفاده در بتن های ویژه SLC یا خود تراز شونده .

·         در بتن های تخصصی و ویژه ای که سطوح با پرداخت عالی و با صرف حداقل انرژی نیاز است.

·         بتن های تخصصی (HPC ) با حداقل W/C و حداکثر دوام و پایایی

·         بتن ریزی با لوله ترمی و بتن ریزی در زیر آب .

·         بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور .

·         صنایع قطعات بتنی پیش ساخته .

خواص و اثرات

·         افزایش روانی یا کارایی بتن

·         امکان کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 30%

·         کاهش عیار سیمان

·         کاهش استهلاک پمپ بتن

·         ایجاد بتن های خوش نما یا اکسپوز

·         عدم نیاز به ویبراتور

·         افزایش انسجام بتن

·         جلوگیری از حبس هوا در بتن

·         سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

·         افزایش مقاومت فشاری

·         امکان باز نمودن قالب ها در حدود 8 الی 12 ساعت پس از اتمام بتن ریزی

·         جلوگیری از جدا شدن سنگدانه ها

·         قابل کاربرد همزمان با میکروسیلیس یا خاکستر بادی

مزایا :

مقابله با از بین رفتن سریع اسلامپ فوق روان کننده های متداول نسل دوم و سوم در هنگام اختلاط جذب سیمان اضافه می شوند و در لحظات اولیه هیدراتاسیون سیمان، این گروه از پلیمرها با ایجاد دافعه الکتریسیته ساکن باعث باز شدن سیمان میگردد. این محصول با فوق روان کننده های متداول در عمل تفاوت می کند بدین ترتیب که پایه این محصول پلی کربوکسیلیک بوده و دارای زنجیره های جانبی مولکولی نیز می باشد که در شروع هیدراتاسیون همانند فوق روان کننده های متداول عمل می کند و در ادامه حضور زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید از تجمع مجدد ذرات سیمان می گردد.

مشخصات فنی :

ظاهر

مایع-لزج

رنگ

زرد

وزن مخصوص

 02/0 ±1/1 gr/cm3 در دمای 2 ± 22 درجه سانتیگراد

میزان کلر

ندارد

میزان نیترات

ندارد

نقطه اشتعال

ندارد 

نقطه انجماد

صفردرجه سانتیگراد

PH

5/0 ± 5/5

میزان مصرف :

·         بهترین میزان مصرف برای کسب مشخصات خاص با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین میشود.

·         میزان معمول مصرف از 0/3 الی 1 درصد وزن سیمان مصرفی

·         برای بکارگیری میزان مصرف خارج از محدوده فوق با دفتر فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .

روش استفاده:

·         مقدارافزودنی محاسبه شده با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود.

·         افزودنی رقیق شده به بتن در حال اختلاط بتدریج اضافه شود .

·         افزودنی مستقیماً روی سیمان خشک ریخته نشود.

·         با توجه به اسلامپ نهایی و میزان مصرف فوق روان کننده از آب بتن کاسته می شود.