چسب بتن استحکامی

T.B 550

چسب بتن

مایع غلیظ پلیمری است جهت افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی و نیز باعث کاهش نفوذ پذیری ملات و بتن خواهد شد و نیز موجب افزایش مقاومت فشاری بتن می گردد.

مزایای چسب بتن :

استحکام دادن به بتن

بالا بردن مقاومت فشاری بتن

جلوگیری از خاکه شدن و ترک بتن

کاهش نفوذپذیری بتن

افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی

موارد کاربردی:

ترمیم آسیب دیدگی های سطحی

تقویت چسبندگی

آب بندی ملات های ترمیمی

میزان مصرف:

بسته به عیار سیمان بتن و مورد استفاده آن از 5 تا 20% وزن سیمان مصرفی می توان از چسب بتن معمولی استفاده نمود.

روش مصرف:

چسب بتن آب بند را ابتدا با آب مصرفی رقیق نموده(چسبی رقیق به وجود می آوریم)میزان رقت چسب بتن بستگی به میزان چسبندگی مورد نظر دارد و سپس چسب رقیق را به اجزاء خشک بتن یا ملات می افزائیم و پس از اختلاط کامل مورد استفاده قرار می دهیم.

توصیه می گردد در صورت ریزدانه بودن طرح اختلاط از چسب بتن کمتر و در صورت درشت دانه بودن طرح اختلاط از چسب بتن بیشتری استفاده نمائید.

شرایط نگهداری:

در دمای 5+ تا 35+ درجه سانتی گراد به دور از انجماد و تابش  مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

مدت نگهداری:

در بسته بندی اولیه و باز نشده 12 ماه

بسته بندی:

در ظروف 8 کیلوگرمی و 20 کیلوگرمی