عايق الياف دار

موارد استفاده عایق الیاف دار Tiss Fiber Insulation 210

جهت ایزولاسیون پشت بام ،فونداسیون ،درزهای انبساط ساختمان، استخر و پل ها ، پی ساختمان ،حمام وسرویس های بهداشتی ،نما و دیوارهای زیر زمین،دیواره باغچه ها

انواع گچ برگ ها وسمنت بردها ،عایق بندی چاله های آسانسور ، عایق بندی حوضچه های فاضلاب و حوضچه های مخابرات، 50 سال عمر مفید.مزایای عایق الیاف دار Tiss

·         قابلیت چسبندگی بر روی تمام سطوح (فلز ،گچ ،سیمان ،سنگ و PVC )

·         قابلیت چسبندگی بر روی دیوارهای افقی و عمودی به هم و عدم ترک خوردن در محل اتصال دو دیواره .

·         چسبندگی فوق العاده انواع چسب کاشی بر روی آن

·         دارای انعطاف بالا می باشد و در برابر ترک خوردگی بسیار مقاوم است.

·         به سادگی توسط لیسه ،کاردک وماله قابل اجرا می باشد.

·         به دلیل همرنگ بودن با صفحات الیافدار سیمانی و پوشش دهی کامل جهت درزها و پیچ های خارجی و داخلی انواع دیوارهای سمنت برد قابل استفاده می باشد.

·         قابل رنگ آمیزی

·         50 سال عمر مفیدروش استفاده عایق الیاف دار Tiss

·         پاک سازی سطح از نخاله ،خاک از روی سطح و جاروی کامل سطح و رفع پوسته شدگی ها و نقاط سست و...

·         شستشوی کامل سطح در گوشه و کنار و دیوارهای عمودی و ماهیچه های کنار سطح ،رفع کامل چربی و گردوخاک و پاک کردن درزها و ترک ها.

·         خشک کردن کامل سطح ، هیچگونه نم و رطوبتی در روی سطح وجود نداشته باشد و کاملاً خشک باشد.

·         بسته به صافی و یا زبری سطح در هر متر مربع 2 تا 2/5 کیلوگرم عایق الیاف دار استفاده می شود تا ضخامت 1/5 تا 2/5 میلیمتر حداقل در سطح ایجاد شود.بر روی گچ برگ ها وسمنت برد ها که در هر متر مربع 0.5 کیلوگرم استفاده می شود تا ضخامت 500 میکرون ایجاد گردد

·         عایق الیاف دار را نباید در زمان اجرا به هیچ عنوان رقیق نمود.

·         عایق الیاف دار توسط انواع ماله و کاردک قابل اجرا می باشد.

·         حداقل زمان خشک شدن بسته به دمای محیط 24 وحداکثر 72 ساعت می باشد.

·         عایق نباید در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و یا دمای بالای 35 درجه اجرا شود.

·         بهتر است بر روی سطح سیمانی قبل از اجرای عایق الیاف دار پرایمر (در هر متر مربع 300 گرم )بر روی سطح اجرا شود.

·         در حین اجرای عایق الیاف دار بهتر است برای یکنواختی و یکدستی صافی سطح ، ماله ای آغشته به آب را روی سطح بکشید.